DISCLAIMER

De gegevens die zich op deze site bevinden, worden uitsluitend informatief verstrekt. Arrangementenweb levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de geboden informatie actueel is. Arrangementenweb sluit uitdrukkelijk elke waarborg of garantie in verband met de verstrekte informatie uit zover wettelijk mogelijk en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse schade of gevolgschade. Voor onze volledige disclaimer kunt u hier klikken.

 

 

VOORWAARDEN

Arrangementenweb is een onderdeel van Transpromo. Onze voorwaarden zijn gedeopneerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24302826 . Voor een compleet overzicht van onze voorwaarden kunt u hier klikken.

 

 

CREDITS

Op initiatief van het Arrangementenweb zijn alle specifieke en doelgerichte websites ontworpen en on-line geplaatst. Deze opdracht is uitgevoerd door Studio Projectie. Op de Linkenpagina van deze website treft u een overzicht aan van al onze recreatieve websites alsmede een overzicht van een groot aantal unieke domeinnamen welke zijn doorgelinkt aan één of meerdere van onze arrangementen websites